Giełda – co to jest?

Giełda to miejsce, gdzie odbywa się handel akcjami, obligacjami, surowcami, walutami oraz innymi instrumentami finansowymi. Jest to kluczowy element rynku finansowego, gdzie inwestorzy spotykają się, aby kupować i sprzedawać aktywa. W tym artykule dowiemy się, czym dokładnie jest giełda, jak działa oraz jakie są jej podstawowe funkcje.

Oto artykuł, który jest rezultatem naszej kreatywnej współpracy z zyciefinansowe.pl

Czym jest giełda?

Giełda jest instytucją, która umożliwia wymianę aktywów finansowych między różnymi inwestorami. Aktywa te mogą obejmować akcje spółek, obligacje rządowe, surowce takie jak złoto i ropa, waluty oraz wiele innych instrumentów finansowych. Giełda działa na zasadzie otwartego rynku, co oznacza, że ​​każdy, kto spełnia określone wymagania, może uczestniczyć w handlu.

Głównymi celami giełdy są:

 • Ułatwianie handlu aktywami finansowymi.
 • Zwiększanie płynności rynku poprzez umożliwienie inwestorom kupna i sprzedaży aktywów w dowolnym momencie.
 • Ustanawianie cen aktywów na podstawie podaży i popytu.
 • Umożliwianie firmom pozyskiwanie kapitału poprzez sprzedaż akcji na giełdzie.

Jak działa giełda?

Proces działania giełdy jest skomplikowany, ale ogólna idea jest dość prosta. Główne elementy, które kształtują funkcjonowanie giełdy, to:

 1. Brokerzy: Są to profesjonalni pośrednicy, którzy reprezentują inwestorów na giełdzie. Współpracują z klientami, pomagają w dokonywaniu transakcji i wykonują zlecenia na zakup i sprzedaż aktywów.
 2. Instrumenty finansowe: Akcje, obligacje, kontrakty terminowe, opcje i wiele innych instrumentów, które są dostępne do handlu na giełdzie.
 3. Zlecenia: Inwestorzy składają zlecenia na zakup lub sprzedaż określonych aktywów. Zlecenia te są przekazywane na giełdę przez brokerów.
 4. Rynek: To miejsce, gdzie spotykają się kupujący i sprzedający. Tutaj dochodzi do zawierania transakcji i ustalania cen aktywów.

Proces handlu na giełdzie

Proces handlu na giełdzie może wyglądać następująco:

 1. Inwestor składa zlecenie zakupu lub sprzedaży aktywów u swojego brokera.
 2. Broker przekazuje zlecenie na giełdę.
 3. Zlecenia inwestorów zbierają się na rynku.
 4. Ceny aktywów są ustalane na podstawie podaży i popytu.
 5. Transakcje są realizowane, co oznacza, że aktywa zmieniają właścicieli.
 6. Proces powtarza się codziennie, tworząc dynamiczny rynek finansowy.

Podział giełd

Istnieje wiele giełd na całym świecie, z różnymi aktywami dostępnymi do handlu. Najważniejsze z nich to:

Giełda Papierów Wartościowych Giełda Towarowa Giełda Walutowa
Głównym produktem na tej giełdzie są akcje spółek. Handluje się tutaj surowcami takimi jak ropa, złoto i ropa. Najważniejszymi aktywami są waluty różnych krajów.

Faqs – najczęściej zadawane pytania

Co to jest giełda?

Giełda to miejsce, gdzie inwestorzy handlują akcjami, obligacjami, surowcami, walutami i innymi instrumentami finansowymi.

Jak działa giełda?

Giełda działa jako otwarty rynek, gdzie brokerzy reprezentują inwestorów, a transakcje odbywają się poprzez składanie zleceń na zakup i sprzedaż aktywów. Ceny aktywów kształtują się na podstawie podaży i popytu.

Jakie są główne cele giełdy?

Głównymi celami giełdy są ułatwianie handlu aktywami finansowymi, zwiększanie płynności rynku, ustalanie cen aktywów na podstawie podaży i popytu oraz umożliwianie firmom pozyskiwanie kapitału poprzez emisję akcji.

Zobacz także:

Photo of author

Igor

Dodaj komentarz